top of page
  • Writer's pictureArnel

Zamora 1

Updated: Jan 7, 2022

Usa ka pari nga hanas sa pag hingilin sa mga yawa nga nag hatod ug ka kagubot ug kahadlok sa dakbayan sa Cagayan de Oro, nag lisod tungod sa mga dili ingon nato nagka kusog sa kada adlaw nga mo labay. Atangi ang pamagdoy ni Zamora kontra sa mga yawa sa kalibutan!
418 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page