• Arnel

Zamora 1

Updated: Dec 27, 2019

Usa ka pari nga hanas sa pag hingilin sa mga yawa nga nag hatod ug ka kagubot ug kahadlok sa dakbayan sa Cagayan de Oro, nag lisod tungod sa mga dili ingon nato nagka kusog sa kada adlaw nga mo labay. Atangi ang pamagdoy ni Zamora kontra sa mga yawa sa kalibutan!


193 views

© 2019 by ScribbToons